Ανακύκλωση μπαταριών

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Η επιχείρηση batteryplus  τηρεί την ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία και τις Οδηγίες της Ε.Ε., και διαθέτει ειδικό κάδο ανακύκλωσης για τις παλιές σας μπαταρίες.  Ο τρόπος πολύ απλός τοποθετούμε την καινούργια μπαταρία και κρατάμε την παλιά για ανακύκλωση!

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ Η ΠΑΛΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ?

Η μη ορθή ανακύκλωση, συνεπάγεται ότι τα απόβλητα από την επεξεργασία της μπαταρίας είτε αποθηκεύονται, είτε απορρίπτονται στο περιβάλλον. Αυτή η πρακτική προκαλεί ρύπανση του αέρα, του εδάφους, και του υδροφόρου ορίζοντα.

Τα εσωτερικά στοιχεία της μπαταρίας, δηλαδή ο ηλεκτρολύτης και ο μόλυβδος, είναι επικίνδυνα και τοξικά. Ο μεν μόλυβδος χαρακτηρίζεται ως τοξικό μέταλλο. Ένα από τα χαρακτηριστικά του μολύβδου είναι ότι δε χάνει τις ιδιότητές του άρα… ποτέ δεν θα εξασθενίσει η δράση του εάν απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα, εάν πέσει στο νερό, ή εάν ταφεί στο υπέδαφος. Ο δε ηλεκτρολύτης, είναι ιδιαίτερα καυστικό υλικό ο οποίος ανήκει στην κατηγορία του θειικού οξέως είναι διαβρωτικός, και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην αναπνοή, δερματικά εξανθήματα, και αίσθημα καύσου στα μάτια.

Συνολικά η χλωρίδα, αλλά και τα προς κατανάλωση αγροτικά προϊόντα είναι επιρρεπή στο να απορροφούν τα τοξικά βαρέα μέταλλα,  και να συγκρατούν μεγάλες ποσότητες κατά την ανάπτυξη τους. Συνεπώς, μέσω της βρώσης αυτών (π.χ. λαχανικά) τα βαρέα μέταλλα μεταφέρονται στον ανθρώπινο οργανισμό και μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας.