Ηλεκτρική τάση 12 [V]
Τύπος Πόλου ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

Διάταξη Πόλου . ΔΕΞΙΑ
Χωρητικότητα (C20) 95 [ΑΗ]
Ρεύμα κρύας εκκίνησης 750 [Α]
Μήκος 302 [mm]

Πλάτος 172 [mm]

Ύψος 220 [mm]