Προδιαγραφές
Volt:12
Ah:105
ΑE CCA(ΕΝ):570
Διαστάσεις:330 x 175 x 240